Sejarah Kerajaan Kediri Lengkap

Sejarah Kerajaan Kediri Lengkap – Pada postingan telah kami uraikan bahwasanya kerajaan Airlangga di bagi menjadi dua sebelum Ia turun takhta, Yakni jenggala dii bagian timur dan Kediri (Daha) di bagian barat, masing-masing dibawah pemerintahan Putra-putra airlangga. Lebih dari setengah abad setelah Airlangga turun takhta kerajaan, hampir-hampir tidak adaa berita dari zaman itu, Hal ini mungkin karena terjadinya pertikaian dan huru hara yang berkecamuk di Jawa Timur. Setelah ada berita Kerajaan Kedirilah yang menonjol, sedangkan Jegala jarang di sebut-sebut. Kemungkinan besar Jeggala telah dipersatukan oleh kediri. Raja-raja yang memerintah kediri adalah sebagai berikut ini :

kerajaan kediri

a. Kameswara
Pemerintahan kameswara kira-kira tahun 1115-1130, Ia bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sakalabhuwanatustikarana Sarwwaniwaryyawiryya Parakrma Digjayotunggadewa. Lencana kerajaan adalah tengkorak yang bertaring (cendrakapala). Dala masa pemerintahanya, Mpu dhramaja telah mengubah kitab Shmaradhana. Dalam kitab ini di ceritakan kisah Kehidupan kameswara dan permaisurinya kirana, Putri jenggala. Dalam cerita ini, Kameswara diceritakan sebagai dewa kama dan Kirana sebagai dewa Rati. Dalam dongeng-dongen kedua tokoh ini dikenal dengan Raden Paji dan Candrakirana.

b. Jayabaya
Raja kediri yang sangat terkenal adalah Jayabaya (1130-1160). Nama jayabaya selalu dihubungkan dengan ramalan-ramalan yang menyangkut nasib pulau jawa (indonesia) dikemudian hari. Banyak orang percaya pada ramalan itu terutama karena Tafsiran-tafsiran Ki Ranggawarista, Pujangga Keraton Surakarta. Di Bawah pemerintahan Jayabaya, kediri dapat menanamkan pengaruhnya sampai sumatera (jambi). Hal-hal yang mengharumkan namanya adalah perkembangan kebudayaan Terutama hasil karya sastranya.

Mpu Sedah menuliskan kitab Bratayudha, yang menggambarkan peperangan kurawa dengan Pandawa, yang berakhir dengan musnahnya Kurawa, Keistimewaan cerita Bratyudha bahwa peristiwa itu seakan-akan terjadi dipulau jawa, Penulisan kitab ini diselesaikan oleh Mpu Panuluh. Karya Mpu Panuluh yang lain adalah kitab heriwangsa yang menceritakan perkawinan perabu Kresna dengan Dewi Rukmini. Kitab Gatotkacarsarya, Menceritakan perkawinan raden ambimanyu dengan Siti Sundari, Putri dari prabu Kresna.

c. Kertajaya
setelah Jayabaya meninggal di ganitkan oleh Sri Sareswara, Keudian Sri Ayeswara, dan Sri Gandra. Pada zaman Sri Gandra angkatan laut kediri menjadi kuat dan di Segani oleh Sriwijaya. Jabatan senopati sarwajala (panglima angkatan laut) mulai dikenal. Pada waktu itu peraian nusantara bagian timur dibawah kontrol kediri, sedangkan lautan Nusantara bagian barat dikontrol oleh sriwijaya dan keduanya tetap berdampingan secara damai. Sejak zaman sri gandra, Pejabat-pejabat negara memakai sebutan binatang yang ditiru sifatnya, misalnya Menjangan Puguh, Macan putih, Kebo salawah, Dan sebagainya.

Pengganti Sri Gandra adalah Kameswara II, Pada masanya kesusastraan maju pesat. Mpu Tanakung mengubah kitab Wartasancaya dan Kitab Lubdaka. Raja terakhir kediri adalah Kertajaya. Pada suatu saat terjadi pertentangan antara Raja dengan para brahmana. Dalam keadaan genting ini tiba-tiba datang serangan singasari dibawah pimpinan Ken Arok. Dalam peperangan ini Ken Arok mendapat dukungan dari para Brahmana, Dalam pertempuran di desa genter, Kertajaya terbunuh(1222 M). Dengan demikian berakhirlah dinasti Isna, dan kemudian berdirilah kerajaan Singasari di bawah Ken Arok

Baca juga :

Incoming search terms:

  • kerajaan kediri lengkap
  • sejarah kerajaan kediri lengkap